X
GO

Mesne pasme govedi

ŠAROLE pasma

Šarole govedo je izrazito mesna pasma velikega okvira.

Domovina te pasme je osrednja Francija, v kateri redijo več kot dva milijona krav te pasme. To je pasma, ki je selekcionirana izključno za prirejo mesa. Je izrazito pašno govedo in ga odlikuje velika sposobnost zauživanja voluminozne krme, zato jo lahko uspešno redimo tudi na skromnejših pašnikih.

Šarole govedo dosega velike dnevne priraste tako pri pašnih načinih reje kakor tudi pri intenzivnem pitanju. Odlikujeta ga velika intenzivnost rasti in velika zmogljivost za prirejo mesa.  Šarole govedo je razširjeno v več kakor 70 državah na petih celinah in v vseh klimatskih razmerah. To dokazuje, da ima šarole tudi odlično prilagoditveno sposobnost.

Pri čistopasemskih rejah telice prvič telijo, ko dosežejo okrog 80% odrasle velikosti. Za dobro plodnost in velik delež odrejenih telet je pomembna pravilna (plemenska) kondicija v času vzreje telic in ob telitvi. Odstavljena teleta dojilj se odlikujejo po velikih dnevnih prirastih pri nadaljnjem pitanju. Pri gospodarskem križanju je pomembna izbira najprimernejših tipov bikov šarole pasme. Uporaba primernih bikov za gospodarsko križanje ter upoštevanje lastnosti krav, ki jih semenimo, sta pogoja za ekonomsko uspešno prirejo govejega mesa.

 

LIMUZIN Pasma

Je izrazito mesna pasma, ki je nastala v hriboviti pokrajini Limousin, v kontinentalnem podnebju Francije. Ker je bila v prvotnem namenu uporabljena za delo, so odbirali močnejše bolj omišičene živali, večjega okvirja z čvrstimi nogami.

Po letu 1950 se je namen reje usmeril izključno za prirejo mesa in je druga najpomembnejša mesna pasma v Franciji.

Glavne odlike so: lahke telitve, dober materinski čut, odlična klavna kakovost v vseh obdobjih rasti to je od odstavljenega teleta do pitanca ob doseženi klavni zrelosti. Pasmo odlikuje velik delež čistega mesa v klavni polovici z malo kosti, loja in kit.

Biki  limuzin pasme se v veliki eri uporabljajo tudi za gospodarsko križanje mlečnih in kombiniranih pasem.

 

ABERDIN ANGUS pasma

Izvira iz  pokrajine Aberdeen in Angus n Škotskem. Krave in biki pasme angus so prilagojeni ostremu in vetrovnemu podnebju škotskega višavja, zato se lahko vse dni v letu prosto pasejo na pašnikih.

Barva angusa je enakomerno črna, vime je lahko belo. Črna barva je dominantna, če pa potomec od obeh staršev nasledi gen za rdečo barvo, bo potomec rdeč. Črna barva je torej pogostejša, rdeča pa se deduje recesivno.

Govedo je srednje veliko in genetsko nima rogov. Ena glavnih značilnosti in prednosti pasme je lahka in neproblematična telitev. Pasme, pri katerih je pričakovana težka telitev, pogosto križajo prav z angusi. Samice, ki se same telijo, imajo zelo izrazit materinski nagon in dajejo toliko mleka, kolikor ga potrebuje teliček, ki ga krava hrani devet mesecev. Telički hitro pridobivajo težo in zgodaj dosežejo spolno zrelost. So izrazito pašne živali z dolgo življenjsko dobo od 15 do 20 let, zelo vitalne in odporne.

Mišice in maščoba se enakomerno prepletajo in dajejo fino marmornato strukturo mesa, ki je prijetnega vonja, izredno mehko in sočno.

Govedo je nižje do srednje rasti, z manjšo glavo brez rogov in širšim čelom. Krava je povprečno težka od 550 do 700 kg, bik pa od 850 do 1200 kg. Višina križa je pri kravah od 130 cm in več, pri bikih od 138 in več. Teleta so ob porodu težka od 30 do 35 kg, odvisno od spola. Pričakovana teža eno leto starih telic je 340–380 kg, bikcev pa 380–430 kg.