X
GO

Osemenjevalni center Preska

Na Osemenjevalnem centru Preska, ki deluje v okviru KGZS - Zavoda Ljubljana, že več kot 40 let pripravljamo seme bikov za umetno osemenjevanje.

Na centru pripravljamo seme bikov rjave in črno bele pasme, ter bikov mesnih pasem charolais, limousin in belgijsko belo plava pasma, kot tudi seme slovenske avtohtone cike. Biki, ki jih redimo na Osemenjevalnem centru Preska, so potomci najboljših slovenskih krav in najboljših svetovnih plemenjakov.

Z načrtnim osemenjevanjem najboljših krav dobimo bikce, od katerih pričakujemo, da bodo dobre lastnosti svojih prednikov prenašali na svoje potomke, pri čemer stremimo, da proizvodne lastnosti goveda izboljšujemo iz generacije v generacijo in s tem uresničujemo rejske cilje. Umetno osemenjevanje pa omogoča, da dobre lastnosti v zelo kratkem času razširimo v populaciji goveda, saj lahko od enega bika v enem samem letu dobimo tudi več tisoč potomk.

 

Dobra oploditvena sposobnost semena

Seveda pa je pogoj za uspešno umetno osemenjevanje dobra oploditvena sposobnost semena. Na Osemenjevalnem centru Preska pri obdelavi, skladiščenju in distribuciji semena strogo upoštevamo strokovna merila in zakonske zahteve. Seme se pridobiva le od bikov, ki poleg visoke genetske vrednosti izpolnjujejo tudi predpisane zdravstvene pogoje.

Med postopkom obdelave semena se opravljajo meritve koncentracije celic v ejakulatu, seme se mikroskopsko pregleduje, doda se mu sredstvo, ki omogoča preživetje semenčic med zamrzovanjem in tajanjem, v končni fazi pa se ga konzervira z zamrzovanjem v tekočem dušiku pri –196 stopinj Celzija. Naš končni proizvod je doza za osemenjevanje, v kateri se nahaja najmanj 13-15 milijonov pravilno gibljivih semenčic, s čimer še vedno močno presegamo zakonske zahteve in na ta način zagotavljamo dobro oploditveno sposobnost.

 

Distribucija bikovega semena

Izvajamo tudi distribucijo bikovega semena v osrednji Sloveniji. Naši odjemalci so veterinarske postaje, ki izvajajo osemenjevanje krav in telic po kmetijah, kot tudi posamezni rejci, ki imajo opravljeno primerno izobraževanje in izpolnjujejo pogoje, ki jim omogočajo, da lahko sami osemenjujejo svoje živali.

Poleg semena, pripravljenega na Osemenjevalnem centru Preska, svojim odjemalcem nudimo tudi seme, proizvedeno na drugih dveh osemenjevalnih središčih v Sloveniji - na Ptuju in v Murski Soboti, omogočamo oskrbo osemenjevalne službe s pomožnim materialom za osemenjevanje, tekočim dušikom, v katerem se shranjuje seme, poleg tega pa imamo stalno v ponudbi tudi seme najboljših bikov na svetovnem nivoju.

Zamrznjeno seme ima neomejen rok uporabe, če se z njim ravna skrbno in se ga stalno hrani na minus 196 stopinj Celzija, v tekočem dušiku. Odtaja se ga le pred osemenitvijo, odtajanega semena pa ni možno ponovno zamrzniti.

Kot smo že omenili, se z umetnim osemenjevanjem v populacijo govedi zelo hitro vnašajo dedne lastnosti, ki omogočajo dobro proizvodnjo. Tako kot dobre pa se lahko hitro vnesejo tudi slabe lastnosti. Da bi se izognili možnosti vnosa dednih bolezni v populacijo govedi, vse bike pregledujemo na znane dedne bolezni.

 

Oglejte si aktualno ponudbo semena bikov >

 

mag. Janez Kunc, dr.vet.med.