X
GO

Gorski kotar

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana že od leta 2011 izvaja izobraževalne aktivnosti s področja kmetijstva  v sodelovanju s Kmetijsko izobraževalno skupnostjo Gorski kotar.

Za medsebojno povezovanje, sodelovanje, izmenjavo informacij, znanja in dobrih praks na področju kmetijstva in podeželja med slovenskimi zamejskimi kmetijskimi organizacijami v vseh štirih sosednjih državah v okviru MKGP skrbi koordinacija AGRASLOMAK.