X
GO

Agrarna ekonomika

Pomagamo in svetujemo

 • izdelava agrarno ekonomskih analiz: izdelava kalkulacij, analiza posameznih panog, tehnoloških rešitev, analiza knjigovodskih podatkov,
 • ugotavljanje ekonomske uspešnosti gospodarjenja na kmetijah in možnosti za izboljšanje učinkovitosti poslovanja,
 • izobraževanje kmetov na področju knjigovodstva, ekonomike poslovanja, gospodarjenja na kmetijah in finančne izpeljave naložb – predavanja, tečaji delavnice, prikazi,
 • svetovanje pri poslovnih odločitvah in investicijah na kmetijskih gospodarskih,
 • svetovanje na področju kmetijske zakonodaje in gospodarjenja na kmetijah ter pomoč pri pridobivanju finančnih podpor iz strukturnih skladov EU za različne naložbe,
 • izdelava poslovnih načrtov in vlog za kandidiranje na javne razpise,
 • priprava investicijskih in razvojnih programov za ostale gospodarske in negospodarske subjekte,
 • spremljanje davčne zakonodaje in svetovanje kmetom pri izvajanju davčnih predpisov, ki se tičejo kmetijstva,
 • vodenje projekta »Knjigovodstvo na kmetijah po FADN metodologiji,
 • izobraževanje  pri izvajanju ukrepov kmetijske politike,
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami,
 • sodelovanje z mediji (časopisi, RTV).

Povezane vsebine

 

Pomembni dokumenti

 

Kontakt

Specialistka za Ekonomiko kmetijstva 

mag. Vesna Velikonja, univ. dipl. inž. kmet.
T: 01 513 07 28
E: vesna.velikonja@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA