X
GO
  • Dobrote slovenskih kmetij

Kontakti

Uprava Funkcija Telefon GSM E-pošta
Matija Rigler  Univ. dipl. inž. zoot. direktor 01 513 07 10   matija.rigler@lj.kgzs.si
Nataša Razpotnik  Univ. dipl. ekon. računovodja 01 513 07 04   natasa.razpotnik@lj.kgzs.si
Elizabeta Tratnik  Višji upr. del. organizator procesa 01 513 07 00   tajnistvo@lj.kgzs.si
Mojca Vaupotič dipl.mat. knjigovodja 01 513 07 08   mojca.vaupotic@lj.kgzs.si
Mateja Poljanc Inž. kmet.

višji strokovni sodelavec I - knjigovodstvo

01 513 07 40   mateja.poljanc@lj.kgzs.si
Faks: 01 513 07 41
Ljubljana          
Tomaž Močnik Univ. dipl. inž. zoot. vodja oddelka 01 513 07 20   tomaz.mocnik@lj.kgzs.si
Marijana Kos Univ. dipl. inž. agr. specialistka za zelenjadarstvo 01 513 07 22   marijana.kos@lj.kgzs.si
Alenka Caf Univ. dipl. inž. agr. specialistka za sadjarstvo 01 513 07 14   alenka.caf@lj.kgzs.si
Jasmina Slatnar Univ. dipl. inž. zoot. specialistka za živinoreja 01 513 07 26   jasmina.slatnar@lj.kgzs.si
Ana Pečjak Univ.dipl.inž.zoot. specialistka za travništvo in naravovarstvo 01 513 07 24   ana.pecjak@lj.kgzs.si
Mag. Vesna Velikonja Magistrica  znanosti
univ. dipl. inž. agr.
specialistka za agrarno ekonomiko 01 513 07 28   vesna.velikonja@lj.kgzs.si
Valentina Šajn Univ. dipl. inž. agr. specialistka za razvoj podeželja 01 513 07 16   valentina.sajn@lj.kgzs.si
Mag. Marjan Dolenšek Univ. dipl. inž. agr. specialist za kmetijsko tehniko 01 513 07 00   marjan.dolensek@lj.kgzs.si
Špela Drnovšek Univ.dipl.inž.agr. specialistka za razvoj podeželja 01 513 07 16   spela.drnovsek@lj.kgzs.si
Dr. Tina Trebušak Univ.dipl.inž.zoot. specialistka za ekološko kmetijstvo 01 513 07 44   tina.trebusak@lj.kgzs.si
Burja Petra mag. inž. agr. specialistka za razvoj podeželja 01 513 07 16   petra.burja@lj.kgzs.si
Maja Križnar univ. dipl. inž. agr kordinator DD + KD 01 513 07 18   maja.kriznar@lj.kgzs.si
Jernej Lončar mag. inž. agr specialist za poljedelstvo 01 724 18 45   jernej.loncar@lj.kgzs.si
Domen Cigale mag.inž. agr terenski kmetijski svetovalec    

domen.cigale@lj.kgzs.si

Izpostava CERKNICA    
Rajko Intihar Dipl. inž. agr.in hort. terenski kmetijski svetovalec 01 709 70 41   rajko.intihar@lj.kgzs.si
Magda Doles Dipl. inž. agr.in hort. terenska kmetijska svetovalka 01 709 70 40   magda.doles@lj.kgzs.si
Alenka Ule dipl. inž. kmet. zoot. terenska kmetijska svetovalka 01 709 70 40   alenka.ule@lj.kgzs.si
Izpostava DOMŽALE    
Pavla Pirnat Univ. dipl. inž. agr. terenska kmetijska svetovalka 01 724 48 55   pavla.pirnat@lj.kgzs.si
Barbara Kržišnik Univ. dipl. inž. agr. terenska kmetijska svetovalka 01 724 18 45   barbara.krzisnik@lj.kgzs.si
Manca Vrhovnik dipl.inž.agr terenska kmetijska svetovalka 01 724 18 45   manca.vrhovnik@lj.kgzs.si
Izpostava GROSUPLJE    
Zupanc Puš Darinka Inž. kmet. /Ivančna Gorica/terenska kmetijska svetovalka 01 786 93 10   darka.zupancpus@lj.kgzs.si
Darja Janežič Inž. kmet. /Ivančna gorica/terenska kmetijska svetovalka 01 786 93 10   darja.janezic@lj.kgzs.si
Nika Zupančič dipl. inž. kmet. zoot. /Ivančna gorica/terenska kmetijska svetovalka - pripravnik 01 786 93 10   nika.zupancic@lj.kgzs.si
Franci Omahen Dipl. inž. agr. /Grosuplje/terenski kmetijski svetovalec 01 787 25 94   franc.omahen@lj.kgzs.si
Tjaša Dvizac dipl. inž. agr /Grosuplje/terenska kmetijska svetovalka-pripravnik 01 786 71 50   tjasa.dvizac@lj.kgzs.si
Izpostava LITIJA    
Slavko Bokal Inž. kmet. terenski kmetijski svetovalec/Gradnje kmetijskih objektov/ 01 899 50 13   slavko.bokal@lj.kgzs.si
Mag. Sonja Zidar Urbanija Univ. dipl. inž. kmet. terenska kmetijska svetovalka 01 899 50 14   sonja.zurbanija@lj.kgzs.si
Skalič Holešek Karmica Univ.dipl. inž.agr. terenska kmetijska svetovalka 01 899 50 15   karmen.skalic-holesek@lj.kgzs.si
Ana Cirar Univ. dipl. inž. zoot. terenska kmetijska svetovalka 01 899 50 13   ana.cirar@lj.kgzs.si
Anja Bevc Mag. inž. agr terenska kmetijska svetovalka  01 899 50 13   anja.bevc@lj.kgzs.si
Izpostava  LJUBLJANA VIČ    
Nada Gabrenja Univ. dipl. inž. kmet. /Dobrova/terenska kmetijska svetovalka 01 366 31 92   nada.gabrenja@lj.kgzs.si
Zlatko Krasnič Inž. kmet. /Ig/terenski kmetijski svetovalec 01 290 94 62   zlatko.krasnic@lj.kgzs.si
Aleks Bordon mag. inž. hort /Ig/terenski kmetijski svetovalec 01 290 94 62   aleks.bordon@lj.kgzs.si
Izpostava MEDVODE    
Mojca Lovšin Univ. dipl. inž. agr. terenska kmetijska svetovalka 01 361 82 86   mojca.lovsin@lj.kgzs.si
Izpostava LJUBLJANA MOSTE, BEŽIGRAD    
Jenko Andrejka Dipl. inž. agr. in  hort. /Dobrunje/terenska kmetijska svetovalka 01 542 97 72   andreja.jenko@lj.kgzs.si
Barbara Jugovic mag. inž. agr /Tomačevo/terenska kmetijska svetovalka 01 561 26 70   barbara.jugovic@lj.kgzs.si

Izpostava LOGATEC

   
Roman Rupnik Dipl.inž.zoot. terenski kmetijski svetovalec 01 754 29 33   roman.rupnik@lj.kgzs.si
Mojca Vavken Inž. kmet. terenska kmetijska svetovalka/ svetovalka koordinatorka za KD + DD 01 756 49 32   mojca.vavken@lj.kgzs.si
Izpostava KAMNIK    
Rozalija Gaberšek Dipl. inž .zoot. terenska kmetijska svetovalka 01 831 75 33

 

rozalija.gabersek@lj.kgzs.si
Marjan Cuderman Mag. inž. hort terenski kmetijski svetovalec 01 362 99 37   marjan.cuderman@lj.kgzs.si
Izpostava VRHNIKA    
Matej Lončar dipl.inž.zoot. terenski kmetijski svetovalec 01 750 20 08   matej.loncar@lj.kgzs.si
Blaž Bavdek Mag.inž.agr. terenski kmetijski svetovalec 01 750 20 09   blaz.bavdek@lj.kgzs.si
Izpostava KOČEVJE    
Nuša Klemenc mag. inž. hort terenska kmetijska svetovalka 01 895 38 76   nusa.klemenc@lj.kgzs.si
Izpostava RIBNICA    
Irena Šilc Univ. dipl. inž. agr. /Ribnica/terenska kmetijska svetovalka 01 836 19 27   irena.silc@lj.kgzs.si
Peter Indihar Inž. kmet. /Velike Lašče, Videm-Dobrepolje/terenski kmetijski svetovalec

01 788 88 42

01 786 71 50

  peter.indihar@lj.kgzs.si
Vladka Turk Mate Univ. dipl. inž. zoot. terenska kmetijska svetovalka 01 837 32 54   vladka.turk-mate@lj.kgzs.si
Izpostava ZAGORJE    
Janja Žagar Univ.dipl.inž. živil. teh. terenska kmetijska svetovalka 03 567 93 91   janja.zagar@lj.kgzs.si
Teja Rozina Univ. dipl. inž. zoot. terenska kmetijska svetovalka 03 567 93 90   teja.rozina@lj.kgzs.si
Faks: 01 513 07 41
Oddelek za živinorejo
    Funkcija Telefon GSM E-pošta
Matija Rigler univ. dipl. inž. zoot. direktor 01 513 07 30 041 795 562 matija.rigler@lj.kgzs.si
Matjaž Hribar univ. dipl. inž. zoot. vodja oddelka 01 513 07 36 031 378 786 matjaz.hribar@lj.kgzs.si
Petra Benedik mag. inž. zoot selekcionistka     petra.benedik@lj.kgzs.si
Rafko Rokavec   vodja kontrolorjev 01 513 07 38 031 808 183 rafko.rokavec@lj.kgzs.si
Marinela Rojnič inž. kmet. vodja rodovnika 01 513 07 34   marinela.rojnic@lj.kgzs.si
Kontrolorji na terenu
    Funkcija Telefon GSM E-pošta
Franci Ložar   kontrolor   031 667 891  
Jože Juvančič   kontrolor   031 378 767  
Anton Jesenšek   kontrolor   031 378 768  
Janez Biaggio   kontrolor   031 378 770  
Tomaž Vrankar   kontrolor   031 378 771  
Metka Slevec   kontrolor   031 378 774  
Vilko Smrečnik   kontrolor   031 378 775  
Matija Barlič   kontrolor   031 378 776  
Anamarija Cerar   kontrolor   031 378 778  
Matjaž Kajzar   kontrolor   031 378 782  
Martin Kajzar   kontrolor   031 378 781  
Albina Jamnik   kontrolor   031 378 787  
Nika Cigale   kontrolor   031 378 772  
Marko Grum   kontrolor   031 378 790  
Mojca Bogataj   kontrolor   031 378 791  
Zdenka Zibelnik   kontrolor   031 378 792  
Andrej Bizjak   kontrolor   031 378 805  
Štefan Zupančič   tehnični delavec   031 378 796  
Vera Kutnar   kontrolor   031 378 798  
Franc Kavšek   kontrolor   031 378 799  
Marija Rigler   kontrolor   031 378 801  
Jože Rigler   kontrolor   031 378 802  
Rajko Zadnik   kontrolor   031 378 807  
Vesna Klepac   kontrolor   031 378 809  
Laboratorij za analize mleka
    Funkcija Telefon GSM E-pošta
Iztok Goršič Univ. dipl.inž. živ. tehn. vodja laboratorija 01 237 34 71 041 795 563 iztok.gorsic@lj.kgzs.si
Mateja Kos   laboratorijski tehnik 01 237 34 71    
Janez Adamič   tehnični delavec 01 237 34 71    
Osemenjevalni center Preska
    Funkcija Telefon GSM E-pošta

mag. Janez Kunc

Dr. vet. med.

vodja oddelka 01 362 99 30 031 378 788 janez.kunc@lj.kgzs.si
Amalija Tomšič Šega Univ. dipl. inž. zoot. vodja laboratorija 01 361 12 66
01 362 99 34
  amalija.tomsic@lj.kgzs.si
Irena Ajdič vet. teh. laborant v OC 01 361 12 66   irena.ajdic@lj.kgzs.si
Bojan Ajdič vet. teh. samostojni referent 01 361 12 66
01 362 99 39
  oc.preska@lj.kgzs.si
Tanja Kljun Mršić Dipl. inž. zoot. obdelovalec podatkov 01 362 99 31 041 967 319 oc.preska@lj.kgzs.si
Tine Debeljak vet. teh. tehnik 01 362 12 66 040 917 752  
           
Marjan Dolar   preddelavec 01 362 99 30 031 378 806  
Žitko Tadej   skupinovodja 01 362 99 30 031 378 806  
Andrej Rokavec   delavec v kmetijstvu 01 362 99 30 031 378 806  
Miha Jezeršek les. teh. preddelavec 01 362 99 30 031 378 806  
Telefon: 01 361 12 66, Faks: 01 361 37 28
VA Preska d.o.o.
    Funkcija Telefon GSM E-pošta

mag. Janez Kunc

Dr. vet. med.

direktor 01 362 99 30 031 378 788 janez.kunc@lj.kgzs.si
Jakob Indihar Dr. vet. med. vodja laboratorija 01 361 12 66
01 362 99 33
051 261 106 jakob.indihar@lj.kgzs.si 
Rok Sodnik vet. teh. tehnik

01 361 12 66
01 362 99 32

031 378 794 rok.sodnik@lj.kgzs.si
Janja Bizjak vet. teh. tehnik 01 361 12 66
01 362 99 39
051 381 223 oc.preska@lj.kgzs.si
Telefon: 01 361 12 66, Faks: 01 361 37 28