X
GO

Video prispevki

1. Obrezovanje sadnega drevja

3. Obrezovanje mladih dreves

5. Rez hruške

7. Sajenje sadnega drevja

9. Rez neobraščene sadike

11. Predspomladansko škropljenje sadnega drevja

13. Spomladansko precepljanje 2

15. Vzgoja sadnih sadik - cepljenje v avgustu

17. Redčenje plodov pri jablanah

19. Redčenje plodov hrušk

21. Poletno cepljenje sadnega drevja: T-okulacija in ploščična okulacija

23. Jesensko sajenje sadnega drevja

2. Obrezovanje sadnega drevja

4. Obrezovanje breskev

6. Obrezovanje češenj

8. Izbira sadike

10. Rez obraščene sadike

12. Spomladansko precepljanje

 

14. Pozeba sadnega drevja - pomlad 2020

16. Redčenje plodov v sadovnjaku

18. Redčenje breskev

20. Poletna rez

22. Poletno cepljenje sadnega drevja: T-okulacija in ploščična okulacija - 2