X
GO

Izpostava Kočevje

IZPOSTAVA KOČEVJE

Predstavitev izpostave

 

Izpostava kmetijske svetovalne službe Kočevje deluje na območju občin Kočevje, Osilnica in Kostel. Območje je veliko 665 km². Večino njivskih površin obdeluje kmetijsko podjetje GO-KO d.o.o., ki svojo proizvodnjo namenja prehrani krav molznic za proizvodnjo mleka. Kmetije imajo obdelovalne  površine v veliki večini zatravljene. Na njivah je namreč zaradi stalne prisotnosti divjadi, ki povzročajo škodo na kmetijskih pridelkih in oddaljenosti  površin od kmetijskih gospodarstev, proizvodnja zelo otežena.

Kmetij na tem območju je približno 300, 260 jih oddaja vloge za neposredna plačila. Prevladuje reja krav dojilj in konjev za prirejo mesa, obseg reje drobnice pa se je močno zmanjšal zaradi prevelikega števila volkov, ki napadajo živali. Kar 59 kmetij je vključenih v ekološko kmetovanje. Skupaj obdelujejo 2.300 ha kmetijskih zemljišč, kar predstavlja polovico vseh zemljišč na katerih se uveljavljajo neposredna plačila.

Na terenu je močno zastopan  tudi program KOPOP, v okviru katerega  prevladujejo ukrepi HABKOS, HAB,  ORG in ukrep genska banka.

Lokacija: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

Občina KOČEVJE

Občina Kočevje je ena največjih občin v državi, meri 573 km².

V dolini, ki se imenuje Kočevsko polje, prevladuje proizvodnja mleka. Glavnino proizvodnje pokriva prej omenjeno kmetijsko podjetje in nekaj večjih kmetij v okolici.

Občina na jugu meji na občino Osilnica, na jugovzhodu pa na občino Črnomelj, Kostel in Hrvaško. Med posameznimi naselji so velike razdalje. Povprečna velikost kmetije je 17 ha.

Občina KOSTEL

Občina leži ob reki Kolpi kjer kateri poteka tudi šengenska meja. Pred nekaj leti je nekaj kmetij začelo na novo s kmetovanjem, zato se je sedaj končno ustavilo zaraščanje kmetijskih zemljišč. Obdelana kmetijska zemljišča vplivajo na obstanek prebivalcev v kraju, razvoj turizma, ne nazadnje na obstoj šole, razvoj infrastrukture in s tem celotne občine.

Občina OSILNICA

To je ena najmanjših občin v državi. Kmetijstvo zaznamuje močna razdrobljenost kmetijskih zemljeišč s številnimi solastniki, kar močno otežuje kmetovanje. Kljub temu pa je v občini nekaj mladih ljudi, ki v kmetovanju vidijo perspektivo in so poskrbeli za obdelanost površin tega obmejnega območja.

 

Uradne ure

Ponedeljek

Sreda

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

 

 

Kontakt

Terenska svetovalka

 Nuša Klemenc mag.inž.hort
 T: 01 895 38 76
 E: nusa.klemenc@lj.kgzs.si
 sedež: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje