X
GO

Kontrola pri reji drobnice

Pri drobnici izvajamo kontrolo pri reje mleka in mesa pri ovcah in kozah, ki so vključene v slovenske rejski program za drobnico. Na območju Zavoda LJ so v prirejo mesa v večini  vključeni rejci, ki redijo slovenske pasme ovc to je jezersko solčavsko pasmo oziroma oplemenjeno jezersko solčavsko pasmo. Nekaj tudi rej s Texel pasmo.

Pri kontroli mesa pri kozah so to samo reje z  Bursko pasmo.

Pri mlečni kontroli izvajamo kontrolo pri rejcih, ki redijo ovce Bovške pasme, Vzhodno frizijsko pasmo in  oplemenjeno Bovško pasmo. Pri kozah pa so rejci z Srnasto pasmo in v manjšem delu z Sansko pasmo.

V zadnjem obdobju se na območju Zavoda Lj vse bolj pojavljajo rejci z  živalmi slovenskih  avtohtonih pasem drobnice, kot sta drežniška koza in bovška ovca. Zaradi velikega biotskega pomena ohranjanja avtohtonih pasem jih vključujemo tudi v kontrolo proizvodnosti. 

> Več si preberite na spletni strani Genske banke 

 

Kontrola mlečnosti

 • Kontrolo pri reje izvajamo po mednarodni ICAR referenčni metodi. Trenutno je v mlečnih rejah to AT4 metoda.

 

Kontrola reprodukcije

 • Nalogo izvajamo preko popisa jagnjitev in jaritev v kontroliranih tropih.
 • Vse potrebne podatke o jagnjitvah in jaritvah v hlevsko knjigo vpiše rejec sam.
 • Popis rojstev mladičev mora biti opravljen v roku 30 dni po jagnjitvi oz. jaritvi.
 • Rejec mora novorojenga jagnjeta in kozličke stehtati najkasneje v 24 urah po rojstvu.
 • Za vse plemenske živali v tropu vodijo na kmetiji hlevsko knjigo s podatki o posameznih živalih.
 • Kontrolor ob obisku popiše vse jagnjitve oz. jaritve od zadnjega obiska na kmetiji.

 

Preverjanje porekla

 • Kontrolo porekla na terenu izvajamo tako, da pri vsaki odbrani živali preverimo poreklo na podlagi podatkov iz rejčeve hlevske knjige. 
 •  V kontroliranih tropih je potrebno jagnjeta ali kozleta označiti čim prej po rojstvu. 
 • Jagnjeta oziroma kozleta odbrana za pleme, praviloma označimo z eno ušesno znamko, v drugo uho pa identifikacijsko številko tetoviramo. Na željo rejca so lahko označena z ušesno znamko v obeh ušesih, kar se v zadnjem času v veliki večini primerov tudi izvaja.
 • Pred označitvijo odbranih živali za pleme:  
  • preverimo poreklo, 
  • izpišemo zapisnik o odbiri in 
  • podatke pošljemo v centralno podatkovno zbirko za drobnico pri BF.  

 

Odbira – ocena živali

 • Odbiro opravimo pri rejcih, ki jih na novo vključimo v kontrolo, v kontroliranih tropih odbiramo živali za obnovo črede in prodajo za pleme.
 • V teh rejah odberemo vse živali, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v rodovno knjigo za posamezno pasmo.