X
GO

Dopolnilne dejavnosti

Pomagamo in svetujemo

 • svetovanje kmetijam za področja posameznih dopolnilnih dejavnosti (DD),
 • povezovanje podeželja z urbanimi središči - potencialnega potrošnika želimo seznaniti s produkti podeželja , navadami, običaji (sodelovanje na prireditvah, sejmih, razstavah,…),
 • redno obveščanje o spremembah in novostih v zakonodaji, tudi davčni in socialni,
 • izdelava enostavnih tehnoloških projektov za ureditev prostorov za izvajanje dopolnilnih dejavnosti - skiciranje in načrtovanje prostorov in opreme,
 • usmerjanje kmetij v dopolnilne dejavnosti,
 • organizacija in izvedba izobraževanj za nosilce dopolnilnih dejavnosti,
 • organizacija in izvedba regijskega ocenjevanja suhih mesnin in sodelovanje pri ocenjevanju   ,   
 • organizacija in vodenje izobraževanj za pridobitev NPK ,           
 • sodelovanje z občinami in Upravnimi enotami v zvezi z registracijo DD,
 • pomoč pri delovanju društev in seznanjanje z novostmi na področju društvenih dejavnosti,
 • organiziranje različnih prireditev in pomoč pri organizaciji posameznih prireditev, urejanju dokumentacije,
 • priprava portfolija za posamezne dopolnilne dejavnosti,
 • ocenjevanje izdelkov kmetij na lokalni in državni ravni,
 • evidentiranje posameznih interesnih skupin in sodelovanje z njimi,
 • izdelava poslovnih načrtov za kmetije, društva, organizacije proizvajalcev pri različnih občinskih in državnih razpisih,
 • vodenje in organiziranje strokovnih ekskurzij za interesne skupine in društva in sprejem organiziranih skupin,
 • svetovanje in pomoč pri vodenju sistema za zagotavljanje sledljivosti in varnosti živil,
 • izdelava programov Podpora mladim kmetom za prevzem kmetij,
 • sodelovanje z mediji (časopisi, RTV).

Povezane vsebine

 

 

Aktualna tehnološka navodila

 

Potrebne analize za prodajo in predelavo mleka

Kontakt

Koordinatorka za Kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

  Maja Križnar,  uni. dipl.  inž. agr. 
 T: 01 513 07 18
 E: maja.kriznar@lj.kgzs.si
 sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana