X
GO

Sadjarstvo

Na območju, ki ga pokriva KGZS – Zavod Ljubljana prevladuje pridelava sadja na manjših kmetijah, ki se ukvarjajo s pridelavo sadja različnih sadnih vrst: jagode, ameriške borovnice, maline, robide, ribez, sibirske borovnice, aronija češnje, breskve, hruške, slive, jabolka (po površini najbolj zastopana sadna vrsta), orehi, kostanj… sadje pridelujejo po načelih integrirane in ekološke pridelave. Večino sadja pridelovalci prodajo neposredno končnim potrošnikom in v šole, vrtce ter ostale ustanove. Nekaj kmetij se ukvarja tudi s predelavo sadja v sokove, kise, žganja, marmelade, suho sadje…

Pomagamo in svetujemo pri

 • strokovni pomoči pridelovalcem sadja; reševanje tehnoloških vprašanj, varstvo rastlin,
 • izdelavi gnojilnih načrtov,
 • organizaciji izobraževanj: posveti, predavanja, tečaji, strokovne ekskurzije,
 • svetovanju tehnologije: v nasadih, po telefonu in elektronskem  mediju,
 • svetovanju ekološkim kmetovalcem,
 • pomoči pri načrtovanju investicij v sadovnjake,
 • izdelavi tehnoloških načrtov za sadovnjake,
 • pomoči pri pridobivanju sredstev z občin in  EU skladov,
 • izobraževanju uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev,
 • promociji svežega in predelanega sadja; na sejmih, razstavah, degustacijah,
 • sodelovanju z občinami pri načrtovanju razvoja sadjarstva,
 • izobraževanju in svetovanju pri izvajanju KOPOP in EK programa,
 • sodelovanju z mediji (časopisi, RTV).

Pomembni dokumenti

Kontakt

Specialistka za sadjarstvo

Alenka Caf, univ. dipl. inž. agr.
T: 01 513 07 14
E: alenka.caf@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana