X
GO

Kmetijska tehnika

Pomagamo in svetujemo

  • tehnike in tehnologije kmetijske in gozdarske proizvodnje,
  • gospodarnost rabe kmetijske in gozdarske tehnike in pridobivanje dodatnega dohodka na kmetijah (izvajanje storitev, strojni krožki, dopolnilne dejavnosti),
  • preprečevanje nezgod in varovanje zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu (promet, varnost in zdravje pri delu),
  • obnovljivi viri energije (predvsem energetska raba lesa),
  • ukrepi kmetijske politike,
  • strokovne osnove za zakonodajne in druge predloge,
  • mnenja, svetovanje pri pripravi pritožb na odločitve državnih organov,
  • sodelovanje z domačimi, tujimi in mednarodnimi ustanovami,
  • praktično preskušanje kmetijske in gozdarske tehnike,
  • sodelovanje z mediji.

Strokovni nasveti - tehnološki listi

 

Storitve v kmetijski in gozdarski dejavnosti

 

Kontakt

Specialist za kmetijsko tehniko

Mag. Marjan Dolenšek, univ. dipl. inž. agr.
T: 01 513 07 00    M: 041 611 683 
E: marjan.dolensek@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA