X
GO

Vodstvo zavoda

Uprava Funkcija Telefon GSM E-pošta
Matija Rigler  Univ. dipl. inž. zoot. direktor 01 513 07 10   matija.rigler@lj.kgzs.si
Nataša Razpotnik  Univ. dipl. ekon. računovodja 01 513 07 04   natasa.razpotnik@lj.kgzs.si
Elizabeta Tratnik  Višji upr. del. organizator procesa 01 513 07 00   tajnistvo@lj.kgzs.si
Mojca Vaupotič dipl.mat. knjigovodja 01 513 07 08   mojca.vaupotic@lj.kgzs.si
Mateja Poljanc Inž. kmet.

višji strokovni sodelavec I - knjigovodstvo

01 513 07 40   mateja.poljanc@lj.kgzs.si
Faks: 01 513 07 41