X
GO

Ekološko kmetovanje

Ekološko kmetovanje je način kmetovanja, ki upošteva ravnovesje v sistemu tla-rastline-živali-človek in zagotavlja sklenjeno kroženje hranil in pretok energije v njem. Je oblika sonaravnega  gospodarjenja s kulturno krajino in naravnimi viri.

Pomagamo in svetujemo

 • svetovanje in ostala strokovna pomoč ekološkim pridelovalcem in predelovalcem
 • preusmerjanje kmetij v ekološko pridelavo
 • organizacija in izvedba začetnih in nadaljevalnih tečajev za kmetije, ki se želijo preusmeriti v ekološko pridelavo
 • organizacija predavanj, posvetov, delavnic in  tečajev za ekološke pridelovalce
 • sodelovanje pri promociji ekološkega kmetijstva v okviru različnih prireditev (sejmi, razstave, dnevi odprtih na ekoloških kmetijah,…)
 • sprejem in vodenje organiziranih skupin po ekoloških kmetijah
 • sodelovanje pri pripravi predloga za ponudbo strokovnih ekskurzij po ekoloških kmetijah za različne organizirane skupine
 • sodelovanje pri tehnoloških rešitvah gradnje in adaptacije hlevov za ekološko rejo živali
 • načrtovanje, izvedba in vrednotenje demonstracijskih poskusov z odpornimi sortami poljščin, zelenjave in ugotavljanje primernosti za ekološko pridelavo
 • sodelovanje pri postavitvah in spremljanju nasadov odpornih sort različnih sadnih vrst (jablana, hruška, češnja, sliva,…) in ugotavljanje primernosti za ekološko pridelavo na tem območju sodelovanje pri tehnoloških rešitvah gradnje in adaptacije hlevov za ekološko rejo živali
 • sodelovanje pri pripravi organiziranega odkupa ekološkega mleka, mesa,…
 • sodelovanje z Združenji ekoloških kmetov in Zvezo BIODAR
 • sodelovanje z občinami pri razvoju in možnostih finančnih vzpodbud za ekološko kmetijstvo
 • sodelovanje s kontrolnimi organizacijami za ekološko kmetovanje
 • sodelovanje z mediji (časopisi, RTV)

Povezane vsebine

Osnovne podatke dobite tudi na internetnih straneh:

Aktualna tehnološka navodila

Kontakt

Koordinatorka

Vladka Turk Mate, univ. dipl. inž. zoot.
T: 01 837 32 54
E: vladka.turk-mate@lj.kgzs.si
sedež: Škrabčev trg 19, 1310 RIBNICA