X
GO

Izpostava Vič

PREDSTAVITEV IZPOSTAVE LJUBLJANA VIČ

KSS -  Izpostava Ljubljana Vič deluje na območju Upravne enote Ljubljana Vič Rudnik in pokriva 6 občin:

  • Dobrova – Polhov Gradec,
  • Horjul,
  • Brezovica,
  • Škofljica,
  • Ig in
  • del MO Ljubljana.

Ocenjujemo, da je na tem območju okrog 1500 kmetij, ki imajo v lasti in  uporabi  približno 11.500 ha kmetijskih zemljišč. Zbirne subvencijske vloge oddaja okrog 1300 kmetijskih gospodarstev. Kmetijske površine so pretežno na območju z omejenimi dejavniki oziroma težjimi pridelovalnimi pogoji. Na območju izpostave Ljubljana Vič imata poseben status Krajinska parka Barje in Polhograjski Dolomiti,  z izredno biotsko pestrostjo in še posebej zahtevnimi in omejitvenimi pogoji kmetovanja.

Lokacija KSS: Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1256 Dobrova

Lokacija KSS Ig: Gasilska ulica 10, 1292 Ig

Kmetije so povečini usmerjene v živinorejo in  pridelavo krme ter v poljedelstvo in pridelavo zelenjave. V živinoreji prevladuje govedoreja, v porastu pa je tudi reja drobnice in kopitarjev.

Na območju izpostave  deluje  kar nekaj  turističnih kmetij (kmetij odprtih vrat oz. izletniških kmetij), kjer ponujajo domačo hrano in pijačo obiskovalcem, pohodnikom in turistom. Glede na to, da je v bližini mesto Ljubljana, imajo kmetije dobre izkušnje s pestro ponudbo kvalitetnih pridelkov in izdelkov tudi  s prodajo na trgu.

Kmečke in podeželske žene treh  občin združuje Društvo kmečkih in podeželskih žena Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, ki šteje več kot 60 članic. Zelo aktivno pa je s prav toliko člani tudi Govedorejsko društvo Dolomiti, ki aktivno deluje že več kot 25 let in združuje rejce svetlo lisaste pasme govedi. Na območju ostalih občin, pa delujejo zelo aktivno še Konjerejsko Društvo Krim, ki ima več kot 70 aktivnih članov in Konjerejsko Društvo Barje s 25 člani. Obe društvi nadaljujeta tradicijo konjereje na ljubljanskem barju in vsako leto prirejata konjske dirke in razstave.

Področje dela KSS je poleg izvajanja ukrepov kmetijske politike še informiranje in izobraževanje kmetov ter splošno strokovno svetovanje.

Področje splošnega kmetijskega svetovanja pokrivajo splošni kmetijski svetovalci v okviru treh enot in svetovalki za kmečko družino in razvoj podeželja:

  •   (območje občin Dobrova – Polhov Gradec, Horjul in del MOL)

svetovalka Nada Gabrenja, sedež enote je na Dobrovi

  •   (območje občin Ig, Škofljica in del MOL)

svetovalec Zlatko Krasnič; sedež enote je na Igu

  • (območje občin Brezovica in del MOL)

svetovalec _______, s sedežem na Vrhniki

Svetovalki za KD in DD – Maja Križnar s sedežem na KGZS Zavodu Ljubljana in Mojca Vavken, ki ima pisarno v Logatcu.

 

Tehnološki list

Gabrenja - Plastika in ostali odpadki iz kmetijstva

Gabrenja - Vrtni mak

Članki Ig

Krasnič - o Lapuhu

 

 

Uradne ure

Ponedeljek

Sreda

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

 

Kontakt

Terenska svetovalka

 Nada Gabrenja, univ.dipl. inž. agr.
 T: 01 366 31 92
 E: nada.gabrenja@lj.kgzs.si
 sedež: Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1256 Dobrova

 

Terenski svetovalec

 Zlatko Krasnič, inž. kmet.
 T: 01 290 94 62
 E: zlatko.krasnic@lj.kgzs.si
 sedež: Gasilska ulica 10, 1292 Ig