X
GO

Priprava tehnoloških navodil za ekološko pridelavo poljščin

Nosilec projekta : KGZS-Zavod LJ, partnerji: KGZS-Zavod NM, KGZS-Zavod KR, FKBV Maribor, BF, KIS, dr. Matjaž Turinek s.p.

Posamezni člani skupine so napisali svoje strokovne prispevke, stilsko uredila in s  slikami opremila jih je D. Iljaš. Od zamisli do objave je preteklo 9 mesecev.

> Tehnološka navodila so objavljena na spletni strani MKGP