X
GO
  • Dobrote slovenskih kmetij

Živinoreja

V okviru odelka za živinorejo je delo razdeljeno po vrstah domačih živali in po vrsti dejavnosti in sicer:

Po vrstah domačih živali na:

  • govedo
  • drobnico
  • prašičerejo

Po vrsti dejavnosti na:

  • javni
  • tržni del

 

Po obsegu dela je najpomembnejše delo na govedoreji, saj predstavlaj tako v javnem kot tržnem delu preko 95% vsega dela, sledi delo pri drobnici in prašičereji.

Značilnost našega dela je tudi v tem, da večina zaposlenih (vsi kontrolorji) dnevno ne obiskujejo sedeža Zavoda, ker delo opravljajo v dopoldanskem in popoldanskem času s prihodom direktno na kmetije. Na sedež prihajajo enkrat mesečno oziroma po potrebi. Manjšina zaposlenih (rodovništvo, laboratorij, selekcionisti) imajo delo v pisarni in terenu.

Trenutno opravlajmo tudi delo strokovnega tajnika pri rjavi in cikasti pasmi v Sloveniji.

 

Vodja oddelka

Hribar Matjaž, univ. dipl. inž. zoot.
T: 01 51 30 730
E: matjaz.hribar@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA