X
GO

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče lj.kgzs.si.

Funkcije dostopnosti

Na spletnem mestu lj.kgzs.si so bile sistemsko zagotovljene prilagoditve za zagotavljanje dostopnosti, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
 • informacije so predstavljene uporabnikom na razumljive načine,
 • vsebina je pripravljena tudi tako, da je enostavna, prilagojena in razumljiva uporabnikom za premikanje in delovanje v aplikaciji,
 • vsebine v aplikacij so organizirane v menijih,
 • vsebina v aplikaciji je strukturirana z uporabo označenih naslovov,
 • uporabljamo logična imena povezav, ki se nahajajo v aplikaciji,
 • besedilo je berljivo in razumljivo ter se izogibamo kompleksnim besedilom,
 • uporabniki lahko aplikacije pregledujejo na različnih napravah (računalnik, tablica, pametni telefon),
 • uporabniki lahko aplikacije pregledujejo v različnih brskalnikih (na primer Google Chrome, Safari, Firefox).

Stopnja skladnosti

Spletišče lj.kgzs.si. je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem. 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča lj.kgzs.si. nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine zaradi nesorazmernega bremena ali nezmožnosti prilagoditev zaradi značilnosti oz omejitev uporabljene tehnologije ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • manjkajoči alt opisi pri slikah in povezavah 
 • premikanje po navigaciji samo s tipkovnico (funkcionalnost je delno omogočena - pomanjkljivo je dostopanje do podmenijev)
 • optimalni kontrasti - ker je grafična podoba portala prilagojena celostni grafični podobi (CGP) podjetja, nekateri kontrasti niso optimalni in lahko za nekatere uporabnike predstavljajo oviro. Te prilagoditve so po naši oceni razlog za nesorazmerno breme.  Kljub temu pa v primeru, da se bo na podlagi povratnih informacij uporabnikov izkazalo, da je potrebno še dodatno prilagoditi grafično podobo portala za zagotavljanje najbolj optimalne uporabniške izkušnje, bomo to tudi izvedli.

Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 20. aprila 2023 na podlagi samoocene.
 • Izjava je bila nazadnje pregledana 20. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

V primeru težav ali v primeru dodatnih informacij s področja dostopnosti spletne strani, nas kontaktirajte:

 • na telefonsko številko 01 513 07 00 ali
 • na elektronski naslov tajnistvo@lj.kgzs.si ali
 • pisno po pošti na naslov Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija

Odgovorili vam bomo v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli odgovoriti, vam bomo sporočili, kdaj bomo podali odgovor in o razlogih za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo se lahko obrnete na inšpekcijski organ po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za digitalne preobrazbe 
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
01 555 58 48
gp.irsid@gov.si