X
GO
  • KOLAŽ1

Osemenjevalni center Preska

Osemenjevalni center Preska je vodilni ponudnik semena domačih bikov, ter ponudnik elitnega uvoženega semena za osemenjevanje bikovskih mater in elitnih krav vseh pasem. Smo tudi največji ponudnik opreme za umetno osemenjevanje krav in koz.

Zadnje novice

Novice - četrtek, 09. marec 2023

Izdaja odločb in izdaja izplačil za območja z omejenimi dejavniki (OMD) za leto 2023

Z začetkom izvajanja novega strateškega načrta SKP 2023–2027, je več sprememb na področju izvajanja intervencije IRP01 – Plačilo za naravne ali druge omejitve (Plačilo OMD).

Zaradi teh sprememb je bila sprejeta odločitev, da se izplačevanje plačil OMD za leto 2023 ne bo začelo v tekočem letu. Za Plačilo OMD je sicer v sklopu novega SN SKP 2023–2027 v letu 2024 predvidenih 48 milijonov evrov.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je v okviru Programa razvoja podeželja v letih 2014–2020 skladno z evropsko pravno podlago (Uredba EU 1305/2013) vse do leta 2022 izdajala predplačilne odločbe za ukrep Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami – plačilo OMD v oktobru in novembru tekočega leta, z izdajo rednih odločb OMD pa začela po 1. decembru tekočega leta.

Z izvajanjem novega SN SKP 2023-2027, v sklopu katerega je tudi Plačilo OMD, so pri izračunu višine tega plačila predvidene določene spremembe: plačilo OMD bo odvisno od števila točk kmetijskega gospodarstva (KMG), uvaja se diferenciacija vrednosti točke KMG, spreminja se degresija plačila, vrednost točke je različna glede na prisotnost travojedih živali na trajnem travinju na KMG.  Pomembna novost je tudi, da mora nosilec KMG izpolnjevati pogoj aktivnega kmeta.

Poleg zgoraj navedenih sprememb se pri plačilu OMD z letošnjim letom uvaja plačilo dohodnine. 26. člen Zakona o dohodnini namreč določa, da so do oprostitve plačila dohodnine od dohodkov, pridobljenih v zvezi z osnovno kmetijsko ter osnovno gozdarsko dejavnostjo upravičena tudi plačila za naravne in druge omejitve, značilne za posamezno območje, kot jih določa 71. člen Uredbe 2021/2115/EU, v višini 50 odstotkov plačila. Sprememba oprostitve plačila iz v celoti neobdavčenega plačila za OMD se tako spreminja na obdavčitev v višini 50 odstotkov.

Na podlagi navedenih dejstev se bodo plačila za intervencijo IRP01 – Plačilo za naravne ali druge omejitve izvedla v naslednjem in ne v tekočem letu, ARSKTRP jih bo torej za leto 2023 izvajala od januarja 2024 dalje.

(VIR: Mreža za razvoj podeželja)

 

Nazaj na seznam novic

Koristne informacije

Novo  UGOTAVLJANJE BREJOSTI IZ MLEČNIH VZORCEV

Nudimo enostavno in hitro analizo brejosti v vzorcih mleka, za katere se lahko odločate

  • Ob redni mesečni kontroli kjer se uporabi vzorec redne kontrole
  • Ali kadarkoli med kontrolama z dodatnimi mlečnimi vzorci

Tovrstna analiza nudi zgodnje ugotavljanje brejosti ob upoštevanju naslednjih pogojev:

  • Od telitve mora poteči najmanj 60 dni
  • Rezultat je zelo zanesljiv že 28 dan po osemenitvi

Vse dodatne informacije in podrobnosti najdete v priloženi zgibanki, pri svojem kontrolorju ali na tel 041 795 563 – Iztok Goršič, Vodja Laboratorija za analizo mleka pri KGZS-Zavod LJ.

* Analize se vršijo v sodelovanju s KGZS-Zavod MS

 

OC preska - Nasveti in pogosta vprašanja - Aktualno - ponedeljek, 14. maj 2018

V zadnjem času so cene seksiranega semena občutno višje, kot v preteklosti. ZAKAJ?

OC preska - Nasveti in pogosta vprašanja - petek, 09. marec 2018

Nekaj podatkov o našem delu iz Poročila o Osemenjevalnem centru Preska za leto 2017

Osemenjevalni center Preska

Cesta v Bonovec 1
1215 Medvode

T: (01) 361 12 66
F: (01) 361 37 28
E: oc.preska@lj.kgzs.si

Kvaliteta in zanesljivost