X
GO
  • KOLAŽ1

Osemenjevalni center Preska

Osemenjevalni center Preska je vodilni ponudnik semena domačih bikov, ter ponudnik elitnega uvoženega semena za osemenjevanje bikovskih mater in elitnih krav vseh pasem. Smo tudi največji ponudnik opreme za umetno osemenjevanje krav in koz.

Zadnje novice

OC preska - Aktualno - petek, 14. junij 2019

NOVA PONUDBA UVOŽENEGA SEMENA BIKOV RJAVE PASME

BOGATA PONUDBA UVOŽENEGA SEMENA BIKOV RJAVE PASME

Na voljo je seme bikov rjave pasme iz ZDA (New Generation Genetocs):

SILVER-ET 771621

ALLBRIGHT 771620 

LUCKY CARL-ET 771623  

JAGER P-ET 771622 

CADENCE 771373 

Na voljo je tudi seme rjavih bikov iz Švice (Swissgenetics):

FROSTY-ET 771625  

JONGLEUR 771295

BLOOMING-ET 771002

Na voljo je seme bikov rjave pasme iz ZDA (New Generation Genetocs):

- SILVER-ET 771621 je VRHUNSKI genomski bik, Z ODLIČNIM POREKLOM. Odlikujejo ga odlični skupni selekcijski indeks, odlična mlečnost in vsebnosti maščob in beljakovin (+1229; +61/+0,05%; +49/+0,03%; BB, A1A2). Pri potomkah pričakujemo odlično vime z močno centralno vezjo, vendar skrajšimi in skupaj postavljenimi seski. Trenutno je št. 1 pri skupnem selekcijskem indeksu, št. 2 pri vsebnosti maščob in št. 4 pri vsebnosti beljakovin. Zaradi svojih odličnih lastnosti, je zelo zaželen in po svetu široko uporabljen bik, tako za vzrejo proizvodnih živali, kot za očeta novih plemenskih bikov.

- ALLBRIGHT 771620 je potomec bika Hamptona, ki je že poznan v Sloveniji. Je odličen genomski bik ZDA. Odlična mlečnost (+1509; +46/-0,07%; +47/-0,01%) in za tako količino odlična vsebnost. Odlikujejo ga odlično vime spredaj, globina vimena ter višina in širina vimena zadaj.

- LUCKY CARL-ET 771623  je odličen genomski bik, Z ODLIČNIM POREKLOM. Odlikujejo ga odlični skupni selekcijski indeks, odlična mlečnost in kg vsebnosti maščob in beljakovin (+1575; +55/-0,04%; +56/-0,01%; BB, A2A2). Vime je solidno z nekoliko slabšo centralno vezjo, vendar z daljšimi in optimalno postavljenimi seski, kar omogoča normalno ROBOTSKO MOLŽO. Pri potomkah pričakujemo tudi odlično širino križa in velik okvir. Bik je po svetu zelo popularen in široko uporabljen za vzrejo proizvodnih živali. Zaradi teh lastnosti je priporočen kot bik MELIORATOR. Na voljo tudi seksirano seme.

JAGER P-ET 771622 je odličen genomski brezrožni (heterozigot) bik. Odlikujejo ga odlične lastnosti vimena, predvsem globina, odlična centralna vez, odlično mlečno zrcalo in širina vimena zadaj. Pri potomkah poleg solidne mlečnosti, pričakujemo odlično dolgoživost.

PONOVNO SMO UVOZILI TUDI

- Bika CADENCE 771373, ki je še vedno zelo zaželen testiran bik, ki ga široko uporabljajo po svetu. Veliko število ocenjenih potomk v številnih hlevih, daje njegovi plemenski vrednosti veliko zanesljivost. V ZDA je št. 3 v tipu in telesnih lastnostih, plodnosti semena in skupnem selekcijskem indeksu. Odlikuje ga odlična mlečnost potomk z odlično vsebnostjo v mleku (+1112; +43/-0,01%; +42/+0,02%; BB, A1A2). Na voljo tudi seksirano seme.

Na voljo je tudi seme rjavih bikov iz Švice (Swissgenetics):

FROSTY-ET 771625  je odličen genomski bik, z odličnim pedigrejem. Pri potomkah pričakujemo solidno proizvodnjo (+841kg; +30/-0,05%; +37/+0,10%; BB, A2A2), zdravje vimena (SC 116, odpornost na mastitis 118), dolgoživost, velik okvir s korektnimi telesnimi lastnostmi ter odlične lastnosti vimena, dolžina in postavitev seskov. Solidna plodnost po biku in tudi pričakovana solidna plodnost hčera.

JONGLEUR 771295 ima testiranih že več kot 7.700 hčera. Še vedno je v Švici ELITA, saj njegov indeks še vedno vztraja visoko - 1057. Njegove potomke odlikujejo izredne telesne oblike, odlična dolgoživost in plodnost. Lastnosti vimena in postavitev seskov omogočajo ROBOTSKO MOLŽO. V Švici in v svetu je še vedno med TOP biki, POSEBNO DAJE IZREDNE RAZSTAVNE ŽIVALI.

PONOVNO JE NA VOLJO

BLOOMING-ET 771002 (+825kg; +25kg/-0,11%; +46kg/+0,24%; BB, A2A2), ki ima testiranih že skoraj 5631 hčera. Še vedno je v Švici ELITA, saj njegov indeks še vedno vztraja zelo visoko-  1301, s % beljakovin +0,24 in dobro plodnostjo hčera, je vsestranski bik, katere hčere so primerne tudi za razstave brez da bi izgubile na proizvodnji, plodnosti in vsebnosti beljakovin. V Švici in v svetu je še vedno med TOP biki. Na voljo tudi seksirano seme.

Nazaj na seznam novic

Koristne informacije

Novo  UGOTAVLJANJE BREJOSTI IZ MLEČNIH VZORCEV

Nudimo enostavno in hitro analizo brejosti v vzorcih mleka, za katere se lahko odločate

  • Ob redni mesečni kontroli kjer se uporabi vzorec redne kontrole
  • Ali kadarkoli med kontrolama z dodatnimi mlečnimi vzorci

Tovrstna analiza nudi zgodnje ugotavljanje brejosti ob upoštevanju naslednjih pogojev:

  • Od telitve mora poteči najmanj 60 dni
  • Rezultat je zelo zanesljiv že 28 dan po osemenitvi

Vse dodatne informacije in podrobnosti najdete v priloženi zgibanki, pri svojem kontrolorju ali na tel 041 795 563 – Iztok Goršič, Vodja Laboratorija za analizo mleka pri KGZS-Zavod LJ.

* Analize se vršijo v sodelovanju s KGZS-Zavod MS

 

OC preska - Nasveti in pogosta vprašanja - Aktualno - ponedeljek, 14. maj 2018

V zadnjem času so cene seksiranega semena občutno višje, kot v preteklosti. ZAKAJ?

OC preska - Nasveti in pogosta vprašanja - petek, 09. marec 2018

Nekaj podatkov o našem delu iz Poročila o Osemenjevalnem centru Preska za leto 2017

Osemenjevalni center Preska

Cesta v Bonovec 1
1215 Medvode

T: (01) 361 12 66
F: (01) 361 37 28
E: oc.preska@lj.kgzs.si

Kvaliteta in zanesljivost