X
GO

Novice

Novice - KOPOP Usposabljanja - petek, 12. januar 2024

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz PRP RS za obdobje 2023-2027 - Podintervencija DŽ govedo

Namen podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij je izvedba dejavnosti izmenjave znanj in prenosa informacij, namenjene udeležencem, ki se v skladu z uredbo, ki ureja intervencijo dobrobit živali za leto 2023, udeležijo usposabljanja s področja intervencije dobrobit živali.

Cilj podintervencije (Dobrobit za govedo) izmenjava znanja in prenos informacij je povečati raven usposobljenosti udeležencev. 

Podintervencija dobrobit za govedo:

  • Informiranje upravičencev o izvajanju intervencije

  • Osnovna predstavitev podintervencije

  • Predstavitev vseh zahtev podintervencije

  • Identifikacija in registracija

  • Seznanitev s problemi na terenu pri izvajanju pregledov na kraju samem

  • Dobra praksa dobrobiti živali na govedorejski kmetiji Zagradišnik (Gornji Grad)

Gradivo: Izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali (DŽ) za leto 2023 - GOVEDO

VIDEOPOSNETEK DOBRE PRAKSE DOBROBITI ŽIVALI, kmetija Zagradišnik, Gornji Grad

Povezava do ostalega gradiva za podintervencije dobrobit - drobnica, konji in prašiči za leto 2023

Nazaj na seznam novic