X
GO

Baza znanja in koristne informacije

Preverite koristne nasvete za osemenjevanje, pogosta vprašanja in odgovore, arhiv preteklih katalogi bikov in druge koristne informacije.

 

Nasveti in pogosta vprašanja

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz PRP RS za obdobje 2023-2027 - Podintervencija DŽ govedo

Namen podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij je izvedba dejavnosti izmenjave znanj in prenosa informacij, namenjene udeležencem, ki se v skladu z uredbo, ki ureja intervencijo dobrobit živali za leto 2023, udeležijo usposabljanja s področja intervencije dobrobit živali.

Cilj podintervencije (Dobrobit za govedo) izmenjava znanja in prenos informacij je povečati raven usposobljenosti udeležencev. 

Podintervencija dobrobit za govedo:

  • Informiranje upravičencev o izvajanju intervencije

  • Osnovna predstavitev podintervencije

  • Predstavitev vseh zahtev podintervencije

  • Identifikacija in registracija

  • Seznanitev s problemi na terenu pri izvajanju pregledov na kraju samem

  • Dobra praksa dobrobiti živali na govedorejski kmetiji Zagradišnik (Gornji Grad)

Gradivo: Izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali (DŽ) za leto 2023 - GOVEDO

VIDEOPOSNETEK DOBRE PRAKSE DOBROBITI ŽIVALI, kmetija Zagradišnik, Gornji Grad

Povezava do ostalega gradiva za podintervencije dobrobit - drobnica, konji in prašiči za leto 2023

Nazaj na seznam