X
GO

Baza znanja in koristne informacije

Preverite koristne nasvete za osemenjevanje, pogosta vprašanja in odgovore, arhiv preteklih katalogi bikov in druge koristne informacije.

 

Nasveti in pogosta vprašanja

Genetska napaka bh2

BH2 - je recesivna genetska napaka pri govedu.

Določitev nosilcev BH2 dedne napake še ni 100% zanesljiva, vendar številne raziskave kažejo, da je ob sekvencioniranju SNP možno z visoko zanesljivostjo določiti nosilce haplotipa. V homozigotni obliki povzroči odmrtje zarodka, oziroma ploda v času brejosti ali kmalu po rojstvu (do 30 dni po rojstvu). Ime BH2 je okrajšava, oziroma prvi črki iz izpeljave: Brown (rjavo), H2 - haplotyp 2.

Priporoča se, da se rejci izogibajo parjenju med živalmi, ki so nosilci BH2 recesivne dedne napake. Ker nimamo poznane genetske slike, oziroma heterozigotnih nosilcev BH2 dedne napake pri ženskih živalih in zaradi dedovanja (12,5% živali, ki so potomci paritve staršev - heterozigotnih nosilcev BH2, praviloma odmrejo že pred rojstvom ali kmalu po rojstvu) ne priporočamo parjenja ženskih živali, ki so hčere ali vnukinje bikov, nosilcev BH2.

Nazaj na seznam