X
GO

IZOBRAŽEVANJE VETERINARJEV na temo Predstavitev bikov za osemenjevanje za leto 2021 in novosti v izvajanju rejskih programov , ki je potekalo preko aplikacije ZOOM v sredo 24.2.2021 s pričetkom ob 17 uri

​                               

  • Mag. Marko Čepon, strokovni vodja za mesne pasme, asist.dr. Mojca Voljč, UL-BF Oddelek za zootehniko                             
    • PREDSTAVITEV BIKOV MESNIH PASEM IN NOVOSTI V REJSKEM PROGRAMU

                                                                            

                              Predavanje asist.dr. Mojca Voljč                                     Predavanje mag. Marko Čepon

                               

                               

                               

ARHIV STROKOVNIH NASVETOV - TEHNOLOŠKI LISTI